VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 3. 11. 2017 – Ústav translatologie

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav translatologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent
Obor a zaměření: překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na ruský jazyk
Úvazek: 0,75

Požadavky:

 • titul Mgr. v oboru překladatelství
 • vynikající znalost češtiny a ruštiny umožňující vedení překladatelských a komparativně lingvistických seminářů z cizího jazyka do češtiny a z češtiny do cizího jazyka
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
 • pedagogická a překladatelská praxe
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. leden 2018
Termín přihlášky: 6. prosince 2017

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška do VŘ
 • profesní životopis
 • přehled praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem
  Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz 

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

VŘ_Translatologie

Rozhodnutí děkanky_ruský jazyk