Uzávěrka soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2017 se blíží

Do 27. listopadu je možné přihlásit absolventskou práci nebo výzkumný projekt do prestižní soutěže o Cenu Wernera von Siemense. Vítězové si v několika kategoriích rozdělí 1 000 000 Kč. 

Proč se zapojit do soutěže?

  • Vítězové si v několika kategoriích rozdělí 1 000 000 .
  • Navíc ten, kdo doporučí vítěze, získá 10 000 Kč.
  • Bez dobrých pedagogů není dobrých studentů. Oceňujeme proto stejnou odměnou jako studenta i jeho vedoucího práce a nejlepšího pedagogického pracovníka odměníme částkou 100 000 Kč.
  • Díky stále většímu zájmu médií o Cenu Wernera von Siemense se vítězné projekty dostávají do povědomí laické i odborné veřejnosti.
  • Záštitu nad soutěží opětovně poskytli místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Počet přihlášených studentů na jednoho vedoucího práce není omezen. To platí i pro počet nominací za univerzitu. Přihlášky a podrobnější informace o soutěži najdete na www.siemens.cz/cenasiemens.

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

300 000 Kč

Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace

300 000 Kč

Nejlepší diplomová práce

1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce
3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší disertační práce

1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce
3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší pedagogický pracovník

100 000 Kč

Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší disertační práce napsaná ženou“

20 000 Kč studentka

Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“

20 000 Kč student

Doporučení vítěze

10 000 Kč doporučující


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK