Třetí ročník poetického festivalu Mladý měsíc představí slovinské básnířky

Třetí ročník poetického festivalu slovinských básnířek Mladý měsíc se koná ve dnech 14.–16. listopadu. Představí se zde básnířky Miriam Drev, Alenka Jensterle Doležal a Meta Kušar.

Festival je důkazem výjimečně plodné spolupráce mezi Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a mnohými fakultami a organizacemi ve Slovinsku. Dosud se festivalu zúčastnily uznávané současné básnířky ze Slovinska: Katja Gorečan, Barbara Korun, Kristina Hočevar, Glorjana Veber, Maja Vidmar, Barbara Pogačnik, Stanka Repar-Chrobáková a Lidija Dimkovska. Básně ze slovinštiny do češtiny přeložili studenti specializace slovinština z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty UK. Festival organizují slovenisté z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií – doc. dr. Alenka Jensterle-Doležal a Mgr. Aljaž Koprivnikar.

V rámci festivalu se uskuteční tři literární večery v Praze i po České republice. Proběhne také překladatelský workshop na Filozofické fakultě UK.
Po festivalu bude vydána „zrcadlová“ antologie obsahující básně vystupujících autorek v originále a jejich studentské překlady do češtiny.

Úterý, 14. 11. 2017
První básnický večer v 19 h v Lužickém semináři (U Lužického semináře 86/11, Praha 1)
Účinkují básnířky: Miriam Drev, Meta Kušar a Alenka Jensterle-Doležal.
Moderátor Radek Čermák. Hudební doprovod Silva Morasten.

Středa, 15. 11.2017
Od 9 h do 11 h: rozhovor s básnířkami a překladatelský workshop v místnosti č. 23, FF UK. Moderátor Alenka Jensterle-Doležal. Účinkují studenti slovenistiky na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií. Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.
V 18 h druhý literární večer v Novopackých sklepích v Nové Pace. Účinkují autorky: Miriam Drev, Meta Kušar a Alenka Jensterle-Doležal. Moderátor Lenka Šulcová.

Čtvrtek, 16. 11. 2017
Od 18 h do 19. 30: třetí literární večer na Velvyslanectví Slovinska v Praze (Pod Hradbami 15, Praga 6) (v rámci Dnu poezie v Praze).
Moderátor Mircea Dan Duta. Účinkují autorky Miriam Drev, Meta Kušar a Alenka Jensterle-Doležal.

Festival Mladý měsíc organizují doc. dr. Alenka Jensterle Doležalová a Mgr. Aljaž Koprivnikar, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlová.

Sponzoři: Ministerstvo za Slovence po svetu Republike Slovenije (ministerstvo pro Slovince po světě Republiky Slovinsko), Filozofická fakulta UK, Center za slovenščino kot tuji jezik (Centrum pro slovinštinu jako druhý jazyk, Filozofická fakulta v Lublaně), Spolek Novopacký sklepy, Odbor Mira – Slovinský Pen klub (u Spolku slovinských spisovatelů), Velvyslanectví Republiky Slovinsko v Praze.

událost na Facebooku

z minulých ročníků festivalu:


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK