Spolek studentů historie pořádá konferenci Za obzory revoluce v Rusku

7. listopadu 2017 uplynulo přesně sto let od ruské revoluce, nazvané později Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR), která zásadním způsobem utvářela světové i československé dějiny 20. století. Přesto jsou její historické výklady doposud značně rozporuplné. Právě různými způsoby výkladu a připomínání revolučních událostí a myšlenek, zejména ve střední Evropě, se bude zabývat mezinárodní konference Spolku studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Za obzory revoluce v Rusku.

Přes dvě desítky akademiků z celého světa budou diskutovat o události, která byla pro současníky šokující a nezvratným způsobem proměnila mocenský, politický a sociální prostor středovýchodní Evropy. Cílem konference je uchopení revoluce v její nejednoznačnosti, a to jak v samotném počátku, tak v následujících stech letech jejího myšlenkového působení. Konference bude mít interdisciplinární charakter a bude se dotýkat oblastí filozofie, politologie, kultury a umění, historiografie a dalších společenských a humanitních disciplín, které se budou vázat zejména k následujícím tématům:

  • Narativy ruské revoluce: Jak se proměňovaly obrazy ruské revoluce v rámci dominantních diskurzů státně socialistických diktatur v post-stalinském období? Co zbylo z revolučních myšlenek v tzv. post-ideologickém období po „konci dějin“ v roce 1989?
  • Ruské revoluce v čase a prostoru: Revoluce a ruské impérium (Ruské revoluce 1905–1917); performance a topografie šíření revoluční praxe; stránky a vrstvy historické paměti; komemorační rituály a místa paměti ruské revoluce.
  • Koncepty a interpretace ruské revoluce: Ruská koncepce revoluce a její recepce; životaschopnost idejí ruské revoluce; odraz a dopady ruské revoluce v československém (resp. českém a slovenském) a středo- a východoevropském intelektuálním prostředí.

Záštitu nad akcí přijala děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová, Ústav pro studium totalitních režimů, Masarykův ústav a archiv AV ČR a Filosofický ústav AV ČR.

Konferenci zahájí 7. listopadu 2017 od 18:30 (posluchárna č. 200, hlavní budova FF UK, nám. J. Palacha 2) filozof Siyaveş Azeri (École Normale Supérieure, Paříž) přednáškou o vztahu Leninovy politiky k Marxově filozofii.

Tisková zpráva

Program konference

Ke 100. výročí ruské revoluce hovořil dr. Jaromír Mrňka, absolvent Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK v České televizi a slovenské veřejnoprávní televizi RTVS.

Jaromir Mrnka     Bez názvu

pořadatel
Spolek studentů historie FF UK
Ondřej Crhák
ondrej.crhak@ff.cuni.cz

kontaktní osoba pro média
Ina Píšová
tisková mluvčí Filozofické fakulty UK
ina.pisova@ff.cuni.cz
+ 420 777 739 951


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK