Rektor Univerzity Karlovy vyhlašuje 5. kolo interní soutěže GAMA UK

Cílem projektu je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití. Podpora je určena pro projekty na ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu a na přípravu jejich následného komerčního využití, doporučený objem podpory: 200–830 tis. Kč / dílčí projekt.

Harmonogram soutěže

20. 11. 2017 vyhlášení 5. kola interního výběrového řízení
do 12. 12. 2017 kontaktovat CPPT a konzultovat projektový záměr (podmínka účasti v soutěži)
23. 1. 2018 (23:59) termín pro podání projektů do 5. kola interního výběrového řízení (podmínkou je předchozí konzultace s CPPT)
únor 2018 osobní prezentace dílčích projektů v rámci 5. kola interního výběrového řízení
březen 2018 výsledky 5. kola interního výběrového řízení
od dubna/května 2018 realizace podpořených dílčích projektů 5. kola interního výběrového řízení

V případě zájmu o účast je postup následující:

  1. do 12. 12. 2017 potvrzení zájmu o účast na CPPT (Ivana Sýkorová), konzultace projektového záměru – povinné pro všechny žadatele
  2. projednání na vaší fakultě
  3. příprava žádosti
  4. zaslání kompletní žádosti elektronicky do 23. 1. 2018 na adresu gama@ruk.cuni.cz

Žádost sestává z:

  1. krycí list dílčího projektu v Excelu
  2. životopisy členů týmu ve formátu TAČR
  3. anotace projektu – v angličtině, max. 2000 znaků

Součástí hodnocení je i Osobní prezentace, která proběhne v únoru 2018 (viz harmonogram).

Způsobilé náklady: Osobní náklady, Náklady na subdodávky, Ostatní náklady (např. ochrana duševního vlastnictví, materiál, cestovné, služby), Nepřímé náklady (režie)

Kontakt:

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK

Ivana Sýkorová, Ivana.Sykorova@ruk.cuni.cz, 224 491 209, 776 007 130

Podrobnosti na: http://www.cuni.cz/UK-6692.html


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK