Proběhla konference Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel

Z iniciativy Ústavu východoevropských studií FF UK spolupořádala Filozofická fakulta UK ve spolupráci s Historickou a filozofickou fakultou Lotyšské univerzity a Velvyslanectvím České republiky v Rize ve dnech 25.–26. 10. 2017 konferenci „Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel“. Záštitu nad konferencí převzala bývalá lotyšská prezidentka Vaira Vīķe-Freiberga, která spolu s českým velvyslancem Miroslavem Koskem konferenci zahájila.

Na konferenci vystoupil doc. Ivan M. Havel, prof. Václav Bělohradský, předseda Pražského lingvistického kroužku doc. Tomáš Hoskovec, vedoucí archivu a programu Jana Patočky vídeňského Institutu humanitních studií dr. Ludger Hagedorn a filosofové, literární vědci, filologové a historici z Lotyšské univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky.

Referáty se týkaly politického, filosofického a literárního odkazu  Václava Havla a jeho lotyšským souvislostem, aktuálnosti myšlení Jana Patočky a Tomáše Garrigua Masaryka, historie Pražského lingvistického a Pražského filosofického kroužku, obecné problematiky „bezmocných“ a minulosti i současnosti národnostních menšin v Česku a Lotyšsku.

program konference

program konference


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK