Největší projekt v historii FF UK — půl miliardy Kč na projekt KREAS v rámci výzvy OP VVV „Excelentní výzkum“

Mezi prvními 15 zveřejněnými projekty je na osmém místě projekt FF UK KREAS. Projektové žádosti byly projednány výběrovou komisí řídícího orgánu a jejich financování je garantováno. Filozofické fakultě UK tak přinese během následujících pěti let půl miliardy korun na vytvoření tří vzájemně provázaných výzkumných programů. Jde o unikátní pojetí interdisciplinárního výzkumu v humanitních vědách.

„Jsem hrdá na tým, který se mnou na tomto projektu tři roky intenzivně pracoval a vynaložil obrovské úsilí ve prospěch fakulty na úkor vlastní vědecké práce a osobního pohodlí. Tento výsledek je zároveň závazkem naplnění cílů projektu i naší ambice být lídrem v humanitním výzkumu. Je to příležitost fakultu spojit a provést důležité koncepční změny,“ říká hlavní řešitelka doc. Mirjam Friedová.

Přehled projektů „Excelentní výzkum“


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK