Volba kandidáta na funkci děkana FF UK na období 2018–2022

Na zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UK dne 9. 11. 2017 byl kandidátem na funkci děkana FF UK na funkční období 2018–2022 zvolen doc. Michal Pullmann. Jeho protikandidátkou byla stávající děkanka doc. Mirjam Friedová.

Michal Pullmann vystudoval historii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od r. 2010 je ředitelem Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, kde se roku 2014 habilitoval s prací Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu.

Odborně se zaměřuje na sociální a hospodářské dějiny 20. stol., dějiny státního socialismu (s důrazem na společenské a hospodářské procesy), dějiny historiografie a metodologii historie. Vede kurzy k moderním sociálním dějinám (s důrazem na sociální dějiny Evropy), k dějinám komunistických diktatur (s důrazem na Sovětský svaz a Československo) a metodologii sociálních dějin.

Jako priority svého funkčního období 2018–2022 si Michal Pullmann vytkl solidaritu, otevřenou komunikaci a transparentnost.

tisková zpráva

Kontaktní osoba pro média:

Ina Píšová
tisková mluvčí Filozofické fakulty UK
ina.pisova@ff.cuni.cz
+ 420 777 739 951


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK