František Skorina a jeho pražská Bible. Mnohojazyčné kulturní dědictví Velkoknížectví litevského a současnost

Dne 6. srpna 1517 v Praze vyšel žaltář Песни цара давыда еже словуть псалтыръ, jenž otevřel řadu 23 knih Starého zákona tištěných cyrilicí. U příležitosti 500. výročí vydání se 8.–9. listopadu 2017 v prostorách Karolina a FF UK uskuteční mezinárodní lithuanistická konference František Skorina a jeho pražská Bible. Mnohojazyčné kulturní dědictví Velkoknížectví litevského a současnost, která má připomenout význam pražských skorinian v kontextu dějin knihtisku.

Velvyslanectví Litevské republiky v ČR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Pražský lingvistický kroužek zvou na zahájení mezinárodní konferenci, které se uskuteční dne 8. 11. 2017 v 9:00 ve Vlasteneckém sále UK (Ovocný trh 3–5, 116 36 Staré Město). Konferenci doprovodí pětidílný cyklus akvarelů Францискъ Скоринъ (2017) z dílny pražského malíře Eugenа Ivanova.

program česky

program rusky


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK