Dodatečně vypsaný obor: Romistika (Bc.)

V akademickém roce 2018/2019 byl dodatečně vypsán bakalářský obor Romistika. Přihlášku na tento obor je možné podávat až do 31. 3. 2018. Pro všechny další bakalářské obory platí termín uvedený v Obecných podmínkách přijímacího řízení, tedy 28. 2. 2018. Na obor Romistika se vztahují Obecné podmínky přijímacího řízení.

Přihlášku a další informace naleznete v Informačním systému.

Důležité upozornění: Pokud chcete studovat obor Romistika v kombinaci s dalším oborem, je nutné podat si na tento druhý obor přihlášku do 28. 2. 2018, pozdější podání přihlášky již nebude možné.