Valná hromada Studentského fondu 25. října 2017: děkanské volno

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z důvodu konání Valné hromady Studentského fondu vyhlašuji na středu 25. října od 16:00 děkanské volno pro akademickou obec.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK