Proběhlo symposium u příležitosti výročí navázání diplomatických vztahů mezi Československem a Mexikem

V pátek 20. října pořádalo Středisko ibero-amerických studií FF UK ve spolupráci se zastupitelským úřadem Mexika v České republice symposium No sólo 95 años de relaciones diplomáticas. Cinco siglos de los contactos checo-mexicanos culturales, económicos y políticos.

Zahájila ho S. E. Rosalba Leonora Rueda, velvyslankyně Mexika v České republice, která nemluvila jen o historii diplomatických vztahů a stávajícím stavu česko-mexických kontaktů v ekonomické oblasti, kde je Mexiko největším obchodním partnerem v Latinské Americe, ale také o akademické výměně studentů i pedagogů jako o garanci úspěšného rozvoje vztahů i v budoucnu.

Poté vystoupilo před auditorem deset odborníků na různé oblasti česko-mexických kontaktů, vesměs pracovníků či absolventů různých pracovišť Filozofické fakulty UK. Hovořili o některých důležitých momentech česko-mexických kontaktů v oblasti politické či ekonomické, např. působení Vlastimila Kybala během jeho diplomatické mise v Mexiku, či o vazbách kulturních, ať už šlo o překlady mexických autorů do češtiny, nebo návštěvy významných mexických malířů v Praze.

Mezi hosty symposia patřili velvyslanci Peru a Chile v České republice a náměstek MŠMT JUDr. Ivo Krýsa. Díky laskavosti mexického zastupitelského úřadu měli účastníci symposia příležitost ochutnat některé lahůdky mexické kuchyně.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK