Podpora bohemistiky v Íránu a rozvoj íránských studií na FF UK

Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK uzavřel v roce 2016 Memorandum o porozumění s íránským Ministerstvem vědy a rozvoje, a tak byl položen základ pro česko-íránskou spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání. V říjnu 2017 se v návaznosti na toto memorandum a v rámci projektu Internacionalizace 2017 uskutečnila pracovní cesta doc. PhDr. Ivany Bozděchové, CSc., z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a PhDr. Zuzany Kříhové, Ph.D., do Íránu s cílem projednat možnosti užší spolupráce mezi FF UK a několika íránskými univerzitami, a to především v oblasti íránistiky, lingvistiky, komparatistiky, bohemistiky a výuky češtiny jako cizího jazyka.

Je potřeba navazovat na dlouhou tradici české íránistiky (významní íránisté a překladatelé jako Jan Rypka, Věra Kubíčková nebo Jiří Osvald jsou známi i v Íránu). Zároveň je třeba reagovat na situaci, kdy navzdory zájmu o českou kulturu a literaturu ze strany íránských studenů, badatelů i běžných čtenářů chybí v Íránu instituce, která by zaštiťovala rozvoj badatelské činnosti na poli bohemistiky, kdy chybí kvalifikovaní překladatelé a znalci české literatury, stejně jako tlumočníci pro praxi. Využít a rozvinout lze dále skutečnost, že íránští lingvisté jsou mj. dobře obeznámeni s výzkumem českých lingvistů, především Pražské lingvistické školy.

Zástupkyně FF UK jednaly s představiteli univerzity v Ahvázu (Univerzita Šahída Čamrána), Šírázu (Šírázská univerzita) a Teheránu (Univerzita Šahída Beheštího); obě strany se domluvily na přípravě konkrétních projektů a návrhů smluv o mezifakultní či meziuniverzitní spolupráci zahrnující výuku češtiny a perštiny, české a perské literatury a kultury, možnosti výměnných pobytů pedagogů a studentů apod. Významnou podporu těmto aktivitám vyjádřili dále představitelé Ministerstva vědy a rozvoje Íránu a Velvyslanectví ČR v Teheránu. Spolupráce v oblasti literární tvorby (umělecký překlad, publikace) byla prodiskutována v literárním institutu Bedil Dehlavi foundation, Institutu šíření perského jazyka, kulturním institutu Šahr-e ketáb (Book City, největší nakladatelství a distributor perské a cizojazyčné překladové literatury) v Teheránu. Program návštěvy tak naznačil akademické i praktické cíle možné budoucí spolupráce.

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

ÚČJTK FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK