Nový pracovní program Společenské výzvy 6 programu H2020

Filozofická fakulta UK a Technologické centrum AV ČR si Vás dovolují pozvat na seminář, kde bude představen Nový pracovní program Společenské výzvy 6 programu H2020.

Seminář se uskuteční dne 31. října 2017 od 15.00 hodin v místnosti č. 104 hlavní budovy Filozofické fakulty UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

Cílem semináře bude představit možnosti zapojení výzkumníků ze společenských věd do programu H2020, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýká evropská společnost, a témat nového pracovního programu Společenské výzvy 6 „Evropa v měnícím se světě“.

Účast na semináři je po předchozí registraci zdarma. Registrovat se můžete vyplněním elektronického registračního formuláře do 27. října do 17h.

Program

15.00–15.05 | Úvodní slovo
Václav Cvrček, proděkan pro vědu a výzkum FF UK
15.05–15.30 | H2020 – představení a možnosti
Michal Pacvoň, TC AV ČR
15.30–16.00 | Aktuální témata WP 2018–2020
Michal Pacvoň, TC AV ČR
16.00–16.30 | Zkušenosti úspěšných žadatelů

Miroslav Michela, ÚČD FF UK, projekt COURAGE

Luďa Klusáková, ÚSD FF UK, projekt REACH

16.30–17.00 | Jak na to? Doporučení pro potenciální žadatele
Michal Pacvoň, TC AV ČR

 

pozvánka s programem


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK