Další z absolventských koncertů v Hybernské proběhne již tento pátek

Tentokráte se můžete těšit na koncert kapely Ufajr v čele se zpěvákem Vítem Kazmarem, absolventem hispanistiky FF UK, ve zcela netradičním pojetí. V květnu tohoto roku se uskutečnilo na mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm v Třeboni promítání experimentálních filmů Petra Skaly, které kapela živě doprovázela. Tento jedinečný formát kapela zopakuje v pátek 6. října od 19.30 hodin v Hybernské 4.

Post-rocková kapela Ufajr funguje na české scéně již od roku 2008, letos vydali svou třetí desku Musí tu být ještě někdo. Před několika lety složili hudbu a několikrát na živo zahráli k německému filmu Bílé peklo. Frontman kapely Vít Kazmar stíhá současně nadále pokračovat ve studiu na FF v doktorském programu Románské literatury, kde se v rámci své disertace věnuje podobám romantické ironie u Borgese a Cortázara. Kromě toho je též překladatelem a redaktorem mnoha nakladatelství, např. Argo, Dauphin, Rubato, Odeon, Albatros, Paseka.

Tvorba Petra Skaly se vymyká čemukoli, co se odehrávalo v oblasti československé kinematografie šedesátých až osmdesátých let. V rámci svého experimentování s filmovým médiem se dostal zcela mimo hlavní proud, do sféry výtvarně orientovaného, abstraktního filmu. Při realizaci snímků užíval metodu přímých manuálních zásahů do filmového materiálu a v mnoha případech se obešel i bez filmové kamery. Každé jednotlivé okénko filmu pojímal jako svébytné výtvarné dílo. Během dvacetiletého tvůrčího období vzniklo více než osmdesát snímků a nespočet jejich variací. V nich se pokoušel odkrýt základní rozměry lidské existence, klást si otázky vzniku a zániku, zabývat se vztahem člověka k okolnímu světu i jeho postavením v kosmu. Filmovou tvorbu propojil s principy prastaré alchymie, která je pro většinu z nás kapitolou patřící minulosti. Pro někoho však může představovat způsob stále živého duchovního putování, neměnného napříč stoletími.