Změna ve vedení Jazykového centra FF UK – vyjádření děkanky

Dosavadní ředitelka Jazykového centra FF UK, dr. Libuše Drnková, odchází ke konci září 2017 ze své funkce a v řádném nominačním procesu podle opatření děkana č. 16/2006 se o uvolněnou funkci ředitelky ucházely dvě pracovnice Jazykového centra. Vzhledem k tomu, že výsledek nominačního hlasování je poměrně těsný a v kontextu předložených koncepcí nepřesvědčivý a že zároveň jde potenciálně o podstatnou změnu ve vedení Jazykového centra, rozhodla jsem se nyní pověřit jeho vedením dosavadní zástupkyni ředitelky, dr. Alenu Bočkovou, a to do doby, než vzejde nový ředitel z interního výběrového řízení, které vyhlásím podle nového opatření děkana o výběrových řízeních na pozice vedoucích základních součástí, jež bude vydáno s účinností k 1. 10. 2017.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka Filozofické fakulty UK

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK