Proběhne symposium „Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones“ s mezinárodní účastí

Ve dnech 7. a 8. září se koná v posluchárně 206 ve Šporku za účasti devatenácti českých i zahraničích odborníků  (Francie,  Kuba, Maďarsko, Mexiko, Německo, Španělsko) mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones. Jednací řečí setkání je španělština.

První část bude věnována padesátému výročí existence Střediska iberoamerických studií FF UK, které se stalo v roce 1967 jedním z prvních pracovišť ve střední a východní Evropě pro studium problematiky Latinské Ameriky. Jeho zakladatelé, zejména prof. dr. Josef Polišenský, si byli vědomi nutnosti specializace a zvolili jako hlavní témata výzkumu československou (středoevropskou) emigraci do Latinské Ameriky, problematiku Karibiku a latinskoamerickou literaturu, přičemž zdůrazňovali nutnost spolupráce nejen v regionu, ale v širší atlantické oblasti.  Uplynulých padesát let práce SIASu pak ukázalo správnost jejich volby.

Mezinárodní symposia pořádaná od devadesátých na fakultě Střediskem jsou věnována především karibské a migrační problematice a účastní se jich vždy významní zahraniční odborníci. Všichni zájemci o Latinskou Ameriku jsou srdečně zváni. Bienvenidos todos.

program


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK