V Překladatelské soutěži Jiřího Levého zvítězila Petra Johana Poncarová, doktorandka Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK

Petra Johana Poncarová

Ve 25. ročníku soutěže byla Petra Johana Poncarová oceněna za překlad prvních dvou kapitol románu Deireadh an Fhoghair (Konec podzimu) skotského gaelsky píšícího autora Tormoda Caimbeula. O úspěchu překladatelky informovala Česká televize, koncem srpna vyšel mírně zkrácený soutěžní překlad v měsíčníku pro světovou literaturu PLAV.

„Caimbeul je asi nejvýznamnějším gaelsky píšícím prozaikem 20. století, na čemž se shoduje řada vlivných kritiků. Přesto paradoxně o jeho díle i tomto románu, ačkoli se považuje za absolutní vrchol gaelské prózy, existuje jen velmi málo kritické literatury a zatím nebyl přeložen do žádného dalšího jazyka, ani do angličtiny,“ uvedla Petra Johana Poncarová v obsáhlém rozhovoru pro portál iLiteratura.

petra-johana-poncarova

Překladatelskou soutěž Jiřího Levého, která je určena pro mladé překladatele do 35 let, vyhlašuje každoročně Obec překladatelů již od roku 1992 v různých kategoriích. Mezi laureáty ceny Jiřího Levého patří nejlepší současní čeští překladatelé (Viktor Janiš, Stanislav Rubáš, Alice Flemrová, Pavel Drábek, Mariana Machová); v porotě zasedají špičkoví překladatelé z různých jazykových oborů: anglisté Ladislav Šenkyřík (překladatel Iana McEwana, Kurta Vonneguta, Vladimira Nabokova aj.) a Miroslav Jindra (překladatel Josepha Hellera, Leonarda Cohena, Michaela Cunninghama aj.).
Petra Johana Poncarová (1988) je pravděpodobně jediná Češka ovládající gaelštinu. Vystudovala anglistiku a skandinavistiku na FF UK, v současné době dokončuje doktorát a specializuje se právě na skotskou gaelštinu. Studovala na ostrově Skye a pracovala v gaelském nakladatelství na ostrově Lewis. Její překlady básní Christophera Whytea jsou vůbec prvními překlady z gaelštiny do češtiny, nyní připravuje antologii moderní gaelské literatury v českém překladu. Překládá i beletrii z angličtiny pro nakladatelství Argo a Host.

Překlad nejslavnější básně Christophera Whytea Čínský brouk, v níž autor popisuje svůj vztah ke gaelštině:

První překlad z gaelštiny do češtiny