V Překladatelské soutěži Jiřího Levého zvítězila Petra Johana Poncarová, doktorandka Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK

Ve 25. ročníku soutěže byla Petra Johana Poncarová oceněna za překlad prvních dvou kapitol románu Deireadh an Fhoghair (Konec podzimu) skotského gaelsky píšícího autora Tormoda Caimbeula. O úspěchu překladatelky informovala Česká televize, koncem srpna vyšel mírně zkrácený soutěžní překlad v měsíčníku pro světovou literaturu PLAV.

„Caimbeul je asi nejvýznamnějším gaelsky píšícím prozaikem 20. století, na čemž se shoduje řada vlivných kritiků. Přesto paradoxně o jeho díle i tomto románu, ačkoli se považuje za absolutní vrchol gaelské prózy, existuje jen velmi málo kritické literatury a zatím nebyl přeložen do žádného dalšího jazyka, ani do angličtiny,“ uvedla Petra Johana Poncarová v obsáhlém rozhovoru pro portál iLiteratura.

petra-johana-poncarova

Překladatelskou soutěž Jiřího Levého, která je určena pro mladé překladatele do 35 let, vyhlašuje každoročně Obec překladatelů již od roku 1992 v různých kategoriích. Mezi laureáty ceny Jiřího Levého patří nejlepší současní čeští překladatelé (Viktor Janiš, Stanislav Rubáš, Alice Flemrová, Pavel Drábek, Mariana Machová); v porotě zasedají špičkoví překladatelé z různých jazykových oborů: anglisté Ladislav Šenkyřík (překladatel Iana McEwana, Kurta Vonneguta, Vladimira Nabokova aj.) a Miroslav Jindra (překladatel Josepha Hellera, Leonarda Cohena, Michaela Cunninghama aj.).
Petra Johana Poncarová (1988) je pravděpodobně jediná Češka ovládající gaelštinu. Vystudovala anglistiku a skandinavistiku na FF UK, v současné době dokončuje doktorát a specializuje se právě na skotskou gaelštinu. Studovala na ostrově Skye a pracovala v gaelském nakladatelství na ostrově Lewis. Její překlady básní Christophera Whytea jsou vůbec prvními překlady z gaelštiny do češtiny, nyní připravuje antologii moderní gaelské literatury v českém překladu. Překládá i beletrii z angličtiny pro nakladatelství Argo a Host.

Překlad nejslavnější básně Christophera Whytea Čínský brouk, v níž autor popisuje svůj vztah ke gaelštině:

První překlad z gaelštiny do češtiny


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK