Na přípravě výstavy Fenomén Masaryk v Národním muzeu, největší historické výstavě NM v roce 2017, spolupracovali studenti historie

Národní muzeum otevřelo 14. září 2017, symbolicky přesně 80 let od smrti T. G. Masaryka, výstavu Fenomén Masaryk. V Nové budově NM se představuje jedna z největších osobností našich dějin. Vedle spolupráce muzea s akademickými institucemi – partnerem byl například Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. – se na projektu podíleli i studenti historie Filozofické fakulty UK.

Výstava je rozdělena symbolicky na několik částí nazvaných Tomáš, Garrigue, Masaryk, Profesor, Prezident, Obraz. Každá z těchto částí má ilustrovat zásadní momenty z Masarykova života a díla. Hlavním autorem je doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., který působí jak v Národním muzeu, tak na Ústavu českých dějin FF UK. „Masaryk je osobnost s nesmírně bohatým životním příběhem, dílem i následným odkazem. Pro výstavní projekt podobného typu byl největší problém, i přes jeho rozsáhlost, zvolit témata, která Masaryka dokážou představit veřejnosti,“ uvedl Stehlík.

Do projektu se v rámci příprav zapojilo i šest studentů historie FF UK, kteří byli v počátcích projektu členy širšího týmu rešeršistů (Martin Jelínek, Beáta Hrenyová, Jan-Hugo Kopřiva, Anna Fišerová, Veronika Koubová a Barbora Svobodová). „Proběhlo několik jednání, na kterých jsme si probrali zvolená témata, která si studenti rozdělili dle svého zájmu, a pro účely výstavy připravili přesně definované podklady. S těmi se následně pracovalo pro jejich využití ve výstavě. Podklady se týkaly jak Masarykova díla, tak některých historických etap či biografických portrétů osobností. Dalším typem byla např. rešerše z projevů na půdě parlamentu, ve kterých se objevilo jméno TGM.  Problémem následně vzniklého výstavního textu je jeho nutná úspornost, standardem objemu jednoho panelu je tak maximálně 900 znaků textu,“ dodává Stehlík. Podle něj se studenti v této fázi jednak stali platnými členy týmu, jednak dostali šanci nahlédnout na to, jak se rodí podobně významný a velký projekt, kterým se dějiny zprostředkovávají veřejnosti. „Po této skvělé zkušenosti doufám, že by se někteří z tohoto týmu mohli účastnit i dalších projektů, Národní muzeum bude následně otevřeno i spolupráci s dalšími.“

Výstava Fenomén Masaryk je v Nové budově Národního muzea otevřena do 31. ledna 2018 a během jejího trvání se v ní ještě prostřídají krátkodobé výstavy na téma rukopisů královédvorského a zelenohorského, hilsneriády či hradního fotoarchivu.   


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK