Expozici Okouzleni antikou na zámku Duchcov v létě oživily výtvarné dílny, na podzim se chystá barokní opera

V polovině srpna proběhla dětská výtvarná dílna zaměřená na rozvoj vizuálního vnímání v konfrontaci s antickým uměním. [fotogalerie na facebookovém profilu Státního zámku Duchov]

Na podzim jsou plánovány další akce pro děti a školy: s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK budou pořádány speciální komentované prohlídky s odborníky z Univerzity Karlovy a Národního památkového ústavu. Divadlo V Pytli připravilo představení spojené s prohlídkou zámeckých komnat pod názvem Cesta kolem světa s Giacomo Casanovou.

Správa zámku Duchcov se Severočeským divadlem v Ústí nad Labem a Konzervatoří Teplice připravila představení barokní opery Henryho Purcella Dido a Aeneas, jedné z nejstarších a nejznámějších anglických barokních oper z 80. let 17. století na námět starořecké báje. [tisková zpráva]

Mytologický příběh o trójském princi Aeneovi a královně Didoně bude uveden v režii a choreografickém nastudování Vladimíra Gončarova ve Valdštejnském sále zámku Duchcov v sobotu 23. září od 18 hodin. [fotogalerie na facebookovém profilu Státního zámku Duchov]

Hodinu před představením se bude konat speciální komentovaná prohlídka expozice Okouzleni antikou, kterou organizuje správa zámku Duchcov s odborníky z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Prohlídka bude tematicky zaměřena na Hrdiny a válečníky antických bájí a potrvá 55 minut.

související:

Dido a Aeneas připomenou na zámku Duchcov krásu barokní opery [novinky.cz, 16. září 2017]

Expozice Okouzleni antikou na zámku Duchcov je otevřena od 3. června 2016. V autentickém prostředí osmi zámeckých sálů je možné zhlédnout téměř 150 historických odlitků slavných i méně známých antických uměleckých děl pocházejících se sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.

Dido a Aeneas PLAKAT


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK