V diskusním setkání Romantismus, nacionalismus a národnost: Literární perspektivy politiky vystoupí prof. Bone a prof. Hilský

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy srdečně zve na diskusní setkání Romantismus, nacionalismus a národnost: Literární perspektivy politiky. Jako přednášející vystoupí sir Drummond Bone (profesor anglické literatury a ředitel oxfordské Balliol College) a Martin Hilský (profesor anglické literatury, Univerzita Karlova). Debatu bude moderovat Jiří Přibáň (profesor práva, Cardiffská univerzita).

Pomatenost je u jednotlivců vzácností – ale u skupin, stran, národů a časů pravidlem.

Friedrich Nietzsche, Mimo dobro a zlo

Je všeobecně uznáváno, že současné liberální společnosti jsou v mnoha ohledech značně ovlivněny osvícenstvím a jeho představami o lidských právech nebo sociálním pokroku. Ovšem vliv romantismu, největšího oponenta osvícení, je méně známý a není tak snadno vysledovatelný. Dvě z nejvýznamnějších osobností české a anglické akademické sféry budou v debatě analyzovat politický vliv romantismu prostřednictvím jeho projevů v literatuře.

Sir Drummond Bone je od roku 2011 ředitelem oxfordské Balliol College. V roce 2016 byl jmenován čestným rektorem Oxfordské univerzity. Je uznávaným odborníkem na Byronovu poezii a předsedou Skotské byronovské společnosti. Byl dlouholetým členem řídící skupiny Rady pro vysokoškolskou a univerzitní angličtinu, členem Anglické asociace a Královské společnosti umění. V roce 2008 byl zvolen členem Královské společnosti v Edinburghu. Profesor Bone získal vyznamenání za služby pro vysokoškolské vzdělávání a obnovu severozápadu. Od roku 2014 je předsedou Rady pro výzkum umění a humanitních věd.

Prof. Martin Hilský vyučuje anglickou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je jedním z nejvýznamnějších překladatelů Shakespearových her a básní do češtiny. Za převedení Shakespearových Sonetů do češtiny byl v roce 1997 oceněn prestižní Jungmannovou cenou, v roce 2002 získal Cenu Toma Stopparda za eseje o Shakespearovi. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. V roce 2011 získal dvě prestižní ocenění – Státní cenu za překladatelské dílo a prezidentskou Medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství.

Prof. Jiří Přibáň publikoval rozsáhlé práce z oblasti sociální teorie a sociologie práva, právní filozofie, ústavního a evropského srovnávacího práva a teorie lidských práv.

místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, druhé patro, místnost č. 200

datum: 25. září 2017 od 17:00

Debata bude tlumočena do češtiny.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK