Bylo zakončeno mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones

Setkání se s příspěvky účastnilo jednadvacet odborníků z Francie, Kuby, Maďarska, Mexika, Německa, Španělska a České republiky a další skoro tři desítky posluchačů, mezi nimi pracovníci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství ČR a latinskoamerických diplomatických úřadů.

V pátek 8. září skončilo v posluchárně 206 ve Šporkově paláci dvoudenní mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones. Účastnilo se ho se svými příspěvky jedenadvacet odborníků z Francie, Kuby, Maďarska, Mexika, Německa, Španělska a České republiky a další skoro tři desítky posluchačů, mezi nimi pracovníci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství ČR a latinskoamerických diplomatických úřadů.

Setkání ukázalo přesun badatelského zájmu od problematiky devatenáctého století ke století dvacátému a potvrdilo znamenitou mezinárodní  pověst  iberoamerikanistiky na Filozofické fakultě UK. Účastníci vyjádřili naději, že tradice pražských symposií ke karibské problematice bude pokračovat i nadále, úroveň příspěvků i organizaci akce ve svém vystoupení vysoce ocenil i kubánský velvyslanec v Praze pan Felix Andres Leon Carballo.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK