Bylo podepsáno memorandum o Centru katalánských studií Karla Velikého

Děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová se 25. září 2017 sešla se zástupci andorrské vlády, aby společně podepsali memorandum, které oficiálně zahajuje činnost Centra katalánských studií Karla Velikého.

Toto centrum dále rozšíří nabídku předmětů týkajících se nejen samotného katalánského jazyka, ale také katalánsky psané literatury a kultury Andorry. Oficiálního aktu se zúčastnil doc. Petr Čermák, ředitel Ústavu románských studií FF UK, dr. Dora Poláková, vedoucí Oddělení hispanistiky, dr. Dana Kratochvílová, vyučující z Oddělení hispanistiky, která zajistila tlumočení, dr. Andreu Bauçà i Sastre, dlouholetý lektor katalánštiny na FF UK, a dr. Jan Schejbal, který se podílí na výuce katalánštiny.

Katalánština se mezi studenty FF UK již tradičně těší velké oblibě, a to i díky tomu, že dosavadní lektorát, nyní již Centrum katalánských studií, nabízí širokou nabídku předmětů a praktičtěji i teoretičtěji zaměřených kurzů, které umožňují dosáhnout v katalántštině až úrovně C1, získat přehled o kultuře a literatuře oblastí, kde se hovoří katalánsky, a v neposlední řadě jsou zde každoročně konány také mezinárodní oficiální zkoušky z tohoto jazyka.

foto: archiv FF UK

související:

oficiální oznámení publikované na webu andorrské vlády

El lectorat de català a Praga es reconverteix en el Centre Carlemany de Llengua Catalana [bondia.ad, 25. září 2017]

Es crea el “Centre Carlemany de Llengua Catalana” a la Universitat Carolina de Praga [govern.ad, 25. září 2017]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK