VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 4. 8. 2017 – Ústav obecné lingvistiky

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na pracovišti

Ústav obecné lingvistiky

Název pracovní pozice: 1. akademický pracovník – lektor/ka
2. akademický pracovník – lektor/ka
Obor a zaměření: Lingvistická a filologická metodologie. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání  a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362).
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou

Požadavky:

 • magisterské/doktorské vzdělání v oboru obecná lingvistika nebo oboru příbuzném,
 • prokazatelné organizační a pedagogické schopnosti,
 • orientace v aktuálních lingvistických směrech a lingvistické metodologii a jejich aplikace do výuky,
 • schopnost výuky v angličtině,
 • odpovídající publikační a konferenční činnost, perspektiva odborného rozvoje v oboru.

Předpokládaný nástup: 1. října 2017
Termín přihlášky:  6. září 2017

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • motivační dopis,
 • přehled publikační a konferenční činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

VŘ_Obecná lingvistika

Rozhodnutí děkanky1

Rozhodnutí děkanky2