Výběrové řízení ze dne 11. 8. 2017 – Ústav českých dějin

web_pultik v_2_cz_1_ucd
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na pracovišti

Ústav českých dějin

Název pracovní pozice: 1. akademický pracovník – asistent
2. akademický pracovník – asistent
Obor a zaměření: Historiografická metodologie. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání  a jeho relevance pro potřeby trhu práce”, který se zaměřuje na vývoj a pilotní výuku předmětů společného základu FFUK (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362).
Úvazek: 0,25 (na dobu určitou do 30. 11. 2019)

Požadavky

 • titul Mgr. v oboru historie,
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru,
 • pedagogická praxe či lektorská zkušenost v oblasti historického vzdělávání,
 • zkušenost s vývojem a využitím digitálních aplikací ve vzdělávání,
 • znalost anglického jazyka,
 • organizační schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. října 2017
Termín přihlášky: 18. září 2017

Náležitosti přihlášky

 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.).

Způsoby přihlášení

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.
Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

VŘ-Ústav českých dějin.

Rozhodnutí děkanky 1

Rozhodnutí děkanky 2