VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 28. 8. 2017 – Katedra andragogiky a personálního řízení

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Katedra andragogiky a personálního řízení

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Obor a zaměření: psychologie
Úvazek: 20 hodin týdně

Požadavky:

 • titul docenta v oboru psychologie,
 • odborná a publikační činnost v oboru,
 • pedagogická praxe v oboru,
 • zapojení do výzkumných projektů.

Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2017
Termín přihlášky: 30. září 2017

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška do VŘ,
 • přehled pedagogické činnosti,
 • přehled publikační činnosti,
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání.

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Výběrové řízení-Katedra andragogiky

Rozhodnutí děkanky