Studenti zkoumali pohřbívání v době bronzové. Další sezona studentské archeologické praxe ve Vojenicích

Čtvrtá sezona záchranného archeologického výzkumu na pohřebišti z pozdní doby bronzové ve Vojenicích u Opočna (okr. Rychnov nad Kněžnou) proběhla letos v červenci opět ve znamení letní odborné terénní praxe. Vedle studentů archeologie FF UK se stejně jako v minulých letech zúčastnili také jejich kolegové z Univerzity Palackého v Olomouci, letos se připojily i dvě studentky studijního programu Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku z Českého egyptologického ústavu FF UK – kvůli výstavbě dálnice D 11 jsme naopak postrádali královéhradecké kolegy z UHK. Dorazila i řada starších studentů, kteří zde už povinnou praxi absolvovali v minulých letech a letos přijeli aspoň na den vypomoci a zavzpomínat, a rovněž bychom výzkum nezvládli dokončit bez pomoci amatérských spolupracovníků rychnovského muzea. Financování bychom si opět nedokázali představit bez laskavé podpory paní děkanky FF UK doc. Mirjam Friedové. I letošní rok přinesl zajímavá nová zjištění a objevy.

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph. D.

Ústav pro archeologii FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK