Roční kurz zaměřený na oblast HR nabídne přednášky špičkových odborníků

Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bude v rámci programu celoživotního vzdělávání realizovat od října 2017 kurz Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR.

Kurz postihuje významné proměny v řízení lidí. Důraz je kladen na strategické kontexty, pozornost je zaměřena na přístupy k řízení a organizaci práce v různých typech organizací a na řízení talentu. Program zahrnuje problematiku budování firemní značky, trendy v získávání a výběru pracovníků, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování, rozvoji, vzdělávání a využívání dat, obsahuje rovněž problematiku vedení lidí a emoční inteligence.

Tematické moduly kurzu Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR

 1. Strategické řízení lidí a organizační rozvoj
 2. Budování firemní značky zaměstnavatele (Employer Branding)
 3. Trendy v metodách získávání a výběru pracovníků, diagnostické metody
 4. Trendy v řízení pracovního výkonu a v odměňování pracovníků (včetně poskytování zaměstnaneckých výhod)
 5. Trendy rozvoje a vzdělávání pracovníků
 6. Rozvoj talentu
 7. Programy pro studenty a absolventy
 8. Vedení lidí
 9. Big data a Business Inteligence; Inovace v HR a v organizačním rozvoji
 10. Flexibilita a diverzita; Aktuální pracovně-právní témata

Lektoři:

 • doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D
 • PhDr. Kateřina Bernardová
 • Ing. Jarmila Brixová
 • Ing. Ivana Cvejnová
 • Tomáš Ervín Dombrovský
 • Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.
 • PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
 • PhDr. František Hroník
 • Ing. Roman Chudoba, MSc.
 • doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
 • Ing. Milan Jasný
 • Ing. Josef „José“ Kadlec
 • Ing. Vladimír Kovář
 • RNDr. Jakub Macura
 • Ing. Matěj Mareš
 • Mgr. Veronika Motlová
 • Mgr. Michal Osuský, MBA
 • JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
 • Dagmar Suissa, MSc.
 • Mgr. Luboš Tejkl, MBA
 • …a další

Kocianova

Veřejné kurzy naší katedry nejsou praxí nepolíbené

HR News, 9. 1. 2017

Realizace kurzu: 1× ročně, 10 modulů, 1× měsíčně 1 modul (6 hodin), celkem 60 hodin, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 18:30 hod., v období říjen 2017 – září 2018 (vyjma července a srpna), v říjnu 2018 ukončení kurzu (předání osvědčení). Kurz je zakončen závěrečnou písemnou prací (případová studie či esej na zvolené téma). Absolventi obdrží osvědčení vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Termíny kurzu: 12. 10. 2017, 2. 11. 2017, 7. 12. 2017, 11. 1. 2018, 8. 2. 2018, 8. 3. 2018, 12. 4. 2018, 17. 5. 2018, 14. 6. 2018, 13. 9. 2018, ukončení kurzu (předání osvědčení) – 11. 10. 2018

Místo konání kurzu: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1, Celetná 20, místnost č. 138

Cena kurzu s DPH (21 %): 29.040 Kč

Úhrada kurzu: O způsobu úhrady kurzu bude každý uchazeč vyrozuměn po podání přihlášky.

Podmínky přijetí: Podmínkou pro zařazení do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Garant kurzu: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., vedoucí Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK

Kontaktní osoby:

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., tel: +420 221 619 607, e-mail: olga.behounkova@ff.cuni.cz

PhDr. Michal Šerák, Ph.D., tel: +420 221 619 608, e-mail: michal.serak@ff.cuni.cz

 

Přihláška

Podepsaný formulář přihlášky lze zaslat e-mailem (scan) na adresu olga.behounkova@ff.cuni.cz nebo poštou na adresu PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Uzávěrka podání přihlášek je do 6. 10. 2017.

Požadovanou součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu – lze ji zaslat poštou na výše uvedenou adresu.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK