Reportáž z návštěvy irských knihoven

Na přelomu července a srpna se tři z nás vydali do Dublinu seznámit se s fungováním tamějších knihoven. Všechny nepříjemnosti související s cestou jsme si víceméně odbyli již během přestupu v Londýně, kdy měl navazující let několik hodin zpoždění. Zbytek přepravy i pobytu již proběhl ku spokojenosti všech zúčastněných a celkový dojem z Irska byl více než pozitivní.

Během naší pracovní stáže v Dublinu jsme navštívili několik knihoven. První z nich byla National Library of Ireland, po jejíchž prostorách nás velmi ochotně provedla paní Katherine McSharry. Irská národní knihovna, kterou – obdobně jako budovu Irského národního muzea – projektoval architekt Thomas Newenham Deane (1828–1899), letos oslavila 140 let od svého založení. Knihovna ve svých fondech soustřeďuje více než 5 miliónů fotografií a přes 500 tisíc knižních svazků. Nejstarší knihy pocházejí z 15. století a dochované manuskripty z normanského období jsou ještě o několik století starší. Čtenáři zde mají k dispozici elegantní historickou studovnu (v níž, bohužel, platí zákaz fotografování), kde mohou nerušeně pročítat zapůjčené tituly – všechny výpůjčky jsou totiž poskytovány výhradně prezenčně a je třeba si je předem objednat. Stejně jako v mnoha jiných knihovnách se i v INK potýkají s omezenou využitelností prostoru, který je k dispozici, a právě proto zde v posledních letech probíhají nejrůznější stavební úpravy. V jejich důsledku vzniknou mj. i nové studovny pro čtenáře a část fondu bude přesunuta buď do sklepních prostor budovy, nebo do externích skladů v Dublinu a blízkém okolí. V knihovně zároveň probíhá digitalizace starších periodik, která jsou po oskenování rovněž odvážena do skladů mimo hlavní budovu knihovny. Signování knih ve fondu probíhalo do roku 2000 na základě tematického členění, následně bylo od tohoto způsobu z praktických důvodů upuštěno – zavedlo se prosté číselné řazení nových přírůstků. V INK se nachází také genealogické poradenské centrum, jehož návštěvníci zde za pomoci proškoleného personálu mohou pátrat po informacích týkajících se jejich rodinné historie, předků a vystěhovalectví. Zájem o tuto službu postupně vzrůstá zejména od 90. let a také v souvislosti s nejrůznějšími výročími irských bojů o nezávislost v posledních letech.

Další z knihoven, do níž jsme zavítali, byla Berkeley Library, která je spolu s Lecky, Ussher a Old Library součástí knihovního komplexu Trinity College. Podstatná část knihovny je umístěna v brutalistické budově z 60. let, projektované Paulem Koralekem (* 1933) a dokončené v r. 1967, k níž ovšem v následujících dekádách přibývaly další prostory. Fascinující je původní betonové provedení nejrůznějších stavebních prvků, a to jak třeba výpůjčních pultů, tak i stolků pro čtenáře a přepážek mezi nimi. Neméně pozoruhodné jsou mnohdy i postupy, s jejichž pomocí se knihovna plná betonových panelů modernizuje, aby byla schopna zajistit potřeby současných čtenářů. Vznik knihovny a její snahu udržet krok s dobou nám poutavě přiblížil pan Greg Sheaf, který nás celým komplexem prováděl, a další detaily nám upřesnila paní Jessie Kurtz, v jejíž kanceláři jsme se po absolvování prohlídky měli možnost osvěžit se šálkem kávy. Kromě klasických studoven se zde nachází i velké množství prostorů, kde se návštěvníci mohou věnovat individuálnímu či skupinovému studiu, aniž by byli rušení okolím. V podzemí knihovny navíc probíhají další stavební úpravy s cílem rozšířit možnosti jejího využití pro čtenáře. Obdobně jako Národní knihovna i Berkeley Library letos slaví významné výročí, a sice 50 let od svého založení, s čímž souvisí celá řada akcí a výstav, které v průběhu letošního roku v knihovně probíhají. Fondy knihoven Trinity College čítají k dnešnímu dni téměř 7 miliónů svazků. Nejznámějšími z nich jsou středověké Book of Kells (z 9. století) a Book of Durrow (přibližně o století starší než BoK), uložené v Old Library, Tyto dvě knihy spolu s proslulou „Long Room“ jsou nejvyhledávanějšími atrakcemi mezi turisty, kteří do Trinity College zavítají, a z osobní zkušenosti můžeme potvrdit, že návštěva Old Library skutečně stojí za to. Od roku 1801 jsou v knihovně také ukládány povinné výtisky knih vydaných v Británii a Irsku.

Nenechali jsme si ujít příležitost podívat se i do Dublinské městské knihovny, archivu a výzkumného oddělení, jež se nachází na Pearse Street. Tamější vstřícný personál nás ochotně seznámil s fungováním knihovny i archivu. Zabývají se zde shromažďováním nejrůznějších tištěných a obrazových materiálů vztahujících se k Dublinu a Irsku jako takovému a rovněž z tohoto důvodu zde velkou část čtenářů tvoří především odborná veřejnost. Stejně jako v Národní knihovně se i zde věnují genealogii a rodinné historii; pro pátrání po rodinných vazbách mají návštěvníci k dispozici i speciální software, kterým jsou vybaveny místní počítače. Naši pozornost upoutaly zejména ročenky věnované historii Dublinu a momentálně probíhající výstava „Friends in Times of Turmoil“ dokumentující irsko-polské vztahy v první polovině 20. století.

účastníci a autoři příspěvku: Lucie Kratochvílová, Knihovna Celetná, Tomáš Mlynář a Lukáš Klimeš, oba Knihovna Šporkova paláce