Postup rekonstrukce budov 47–49 v Opletalově ulici

V roce 2010 zakoupila Univerzita Karlova pro Filozofickou fakultu UK dva objekty, které budou kompletně rekonstruovány. V roce 2016 se uskutečnila architektonická soutěž, jejímž cílem bylo nalézt nejlepší řešení celkové rekonstrukce, rozšíření a propojení dvou rozlehlých klasicistních budov, které by měly sloužit především badatelským účelům. První cenu se odborná nezávislá porota ve shodě se zástupci vyhlašovatele rozhodla udělit Ing. arch. Václavu Škardovi z Prahy 5. V roce 2017 byl v zadávacím řízení vybrán zpracovatel projektové dokumentace, Atelier K2.

Do roku 2019 bude probíhat projektování a získání potřebných povolení; pokud bude schválen příslušný navazující investiční záměr, k realizaci dojde v letech 2020–2022. Původní činžovní domy budou přestavěny na výzkumné centrum FF UK určené pro výukové i badatelské účely.

Budova má programově spojovat různorodé funkcí: pracovny pro badatele, knihovnu, bufet, provozní a technického zázemí.

Vizualizace návrhu stavby – dopracování soutěžního návrhu

foto: Atelier K2, Ing. arch. Václav Škarda


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK