Nákup databází pro FF UK pro roky 2018–2020: aktualizace

(poznámka: článek navazuje na příspěvek z 26. ledna 2017) Přestože je léto v plném proudu, knihovníci starající se o nákupy databází v knihovnách České republiky nezahálejí, naopak jsou v plném nasazení ohledně vyjednávání nákupů databází pro následujících pět let. Knihovny se snaží o nákup v rámci centra CzechELib, které má na starosti vyjednávání s producenty. Díky centralizovanému nákupu pro celou ČR by mělo být centrum CzechELib schopno dojednat nižší ceny databází, přičemž má zároveň na starosti i právní rámec nákupu elektronických informačních zdrojů. Vše se však děje ve velkém spěchu: ceny databází dostaly knihovny k dispozici čtrnáct dní před termínem hlasování pro nákup, část zdrojů dosud nebyla naceněna. Nejsou známy licenční podmínky. Před létem byly již napevno domluveny tzv. páteřní zdroje pro Univerzitu Karlovu, tedy takové, které jsou multioborové, a jsou tak relevantní pro všechny fakulty Univerzity Karlovy. Tyto zdroje nakoupí přímo Ústřední knihovna UK. Protože však Ústřední knihovna UK nedisponuje dostatkem finančních prostředků, chybějící prostředky budou rozpočítány na jednotlivé fakulty dle tzv. FTE (počtu uživatelů daných databází). Filozofická fakulta bude na páteřní zdroje každý rok doplácet od 450 tisíc korun pro rok 2018 až po 800 tisíc korun v roce 2022. Dle vyjádření centra CzechELib nebudou v projektu podpořeny samostatné časopisy, z nákupu tak vypadly na Filozofické fakultě diskutované časopisy Nature a Science. V páteřních zdrojích tak zůstaly databáze:

 • Web of Science
 • Scopus, Elsevier Science Direct
 • EBSCO Academic Search Complete + Ultimate
 • Wiley Online Library
 • SpringerLink, Taylor a Francis
 • EBSCO E-books Academic Collection (tento zdroj nahradil stávající obdobný zdroj Ebrary, který z licenčních důvodů nemohl být prohledávatelný celouniverzitním vyhledávačem UKAŽ)
 • Oxford Journals STM + HSS Collection
 • JSTOR I–III.

Filozofická fakulta dále nakupuje oborové databáze, jejichž seznam byl zveřejněn v předchozím příspěvku. Vzhledem k výraznému zvýšení nákladů (jak nových plateb za páteřní zdroje, tak zvýšení cen oborových databází) je však již zřejmé, že všechny databáze nebudou moci být předpláceny. S jistotou již bylo odstoupeno od databáze Music Online a databáze LISA. Obě databáze budou však přístupné v Městské, resp. Národní knihovně. Stále vyjadřujeme zájem o databáze:

 • ATLA
 • BREPOLIS
 • FIAF + FILM Television Literature Index
 • L’Anné philologique
 • LISS
 • Literature Online
 • Literature Resource Center
 • PsychArticles a PsychInfo
 • Theasaurus Linguae Graecae
 • JSTOR VII
 • JSTOR V HSS

V pondělí 31. července 2017 mělo být oficiálně hlasováno do hlasovacího systému CzechELib. Univerzita Karlova však nehlasovala a naopak odeslala na MŠMT oficiální dopis se sdělením, že přes velký zájem o účast v projektu nemůže hlasovat, dokud nebudou naceněny všechny zdroje (na FF se to týká poloviny výše vyjmenovaných zdrojů) a dokud nebudou známy licenční podmínky a právní rámec CzechELibu atd.

Nyní tedy čekáme na doplnění informací CzechELibu, abychom mohli závazně poptávat požadované databáze. Které databáze budou nakonec skutečně nakoupeny, záleží nejen na nabídnuté ceně, ale i na tom, zda stále zůstanou v rámci České republiky minimálně tři zájemci o daný zdroj, což je podmínka CzechElibu pro zajištění dotace 50% účasti.


face1

PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.

Ředitelka Knihovny FF UK

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK