Knihovna FF UK zve na seminář informační gramotnosti

V akademickém roce 2017/18 (zimní nebo letní semestr) nabídne Knihovna FF UK možnost zapsat si volitelný seminář informační gramotnosti. Seminář si mohou zapsat všichni studenti UK bez omezení pod kódem AKFF00001 (nebo AKFF00002 pro výuku v anglickém jazyce). Výuka bude probíhat blokově v Knihovně Jana Palacha a za absolvování předmětu získá student 4 kredity. Přibližná osnova předmětu bude následující:

  1. Seznámení se službami Knihovny FF UK a knihoven obecně. Fondy knihoven, výpůjční řád, poskytované služby, katalogy, Souborný katalog ČR, meziknihovní výpůjční služby. Prohlídka Knihovny Jana Palacha.
  2. Úvod do elektronických informačních zdrojů I – základní rešerše ve zdrojích dostupných na FF UK i volně dostupných. Základy rešeršních technik. Formy citací, citační normy, použití citačních manažerů.
  3. Příprava prezentování práce – práce s revizemi dokumentů, vytvoření PDF dokumentu (vč. zásad tvorby platného PDF/A) , techniky pro vytvoření PPT prezentace, sdílení dokumentů. Doporučení volně dostupných nástrojů pro práci s dokumenty, organizace práce a času. Informování o MS Office balíčku dostupném pro studenty FF UK. PC a mobilní aplikace pro každodenní použití při studiu.
  4. Úvod do elektronických informačních zdrojů II – vyhodnocení rešeršních úkolů, jejich revize, typy na zlepšení, zúžení dotazů apod.
  5. Hodnocení vědy, publikování – Úvod do způsobu hodnocení vědy. Představení možných forem publikování, upozornění na predátory. Grantové příležitosti pro studenty FF UK. 

Osnova se bude dále upřesňovat a bude k dispozici na profilu předmětu v SIS pod kódem AKFF00001 (AKFF00002).

Zápis předmětů pro zimní semestr začíná v pondělí 18. září od 10:00. Budeme se na vás těšit!

 

poster1


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK