Juniorská univerzita Univerzity Karlovy se znovu otevírá. Šanci „studovat“ dostane 200 zájemců

Univerzita Karlova spustila registraci do třetího ročníku své Juniorské univerzity. Zájemci z řad středoškolských studentů se během tří měsíců budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si historické univerzitní budovy a získat podrobné informace o studiu na nejstarší české univerzitě.

Univerzita Karlova si pro zájemce stejně jako v minulých letech připravila dvě zaměření – humanitně-společenské a přírodovědně-lékařské. Přední univerzitní odborníci studenty v rámci populárně-naučných přednášek seznámí s aktuálními výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Studenti také získají řadu zajímavých informací o Univerzitě Karlově. „Máme radost, že projekt Juniorské univerzity UK se těší velkému zájmu ze strany středoškoláků. Pro letošní rok jsme opět připravili řadu zajímavých přednášek a setkání s předními odborníky naší univerzity. Vzhledem k zájmu v minulých dvou letech by zájemci neměli s registrací otálet,“ uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková.

Třetí ročník Juniorské univerzity UK bude probíhat v období září–prosinec 2017 v prostorách pražského Karolina. Témata budou stejně jako v uplynulých letech průřezová – dle zaměření jednotlivých fakult a přizpůsobena věku středoškolských studentů. Účastníci se například dozví, proč je dobré znát právo, jak se píše kniha, jaká je funkce Starého zákona, jak se v současnosti léčí neplodnost, co zmohou moderní léky v léčbě rakoviny či jak se dá v akademickém prostředí podnikat.

Přijímací zkoušky na Juniorskou univerzitu neprobíhají. Stačí, když se zájemci zaregistrují přes webový formulář a následně vyplní přihlášku. Studenti získají index a po úspěšném absolvování obdrží na závěr osvědčení o absolvování programu. Bližší informace o Juniorské univerzitě UK spolu s přihlašovacím formulářem a přihláškou naleznou zájemci na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz.

[tisková zpráva Univerzity Karlovy, 29. srpna 2017]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK