Eva Velická, absolventka hudební vědy

Eva Velická dokončila magisterské studium na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty UK v roce 2002. Následovalo doktorské studium, kdy už současně působila jako muzikoložka v Institutu Bohuslava Martinů v Praze. V roce 2010 se poté stala vedoucí Muzea Antonína Dvořáka, patřícího pod správu Národního muzea, kde působila dalších 5 let. Aktuálně od roku 2015 působí jako šéfredaktorka hudebního vydavatelství Bärenreiter Praha, jež spadá do skupiny celosvětově uznávaného vydavatelství klasické hudby.

Eva_Velicka_300_300Než však Eva začala studovat na FF, prošla si přípravným semestrálním kurzem, který ji dle jejích slov na přijímací zkoušky připravil velmi dobře. Kromě toho už tam tehdy potkala spolužáky, s nimiž se dodnes setkává. Na samotném studiu Eva ocenila především vědecký přístup, k němuž byla pedagogy od počátku vedena. Nejvíce tak vzpomíná na prof. Gabrielovou, která ji provázela doslova od počátku jejích studií až po úspěšně obhájenou dizertaci. Zmiňuje ale i přátelské servisní zázemí, které na Ústavu hudební vědy fungovalo v podobě sekretariátu. Ostatně rodinná atmosféra byla na ústavu všudypřítomná, neboť Evin ročník čítal včetně jí samotné třináct studentů. Studenti díky tomu byli v kontaktu napříč všemi ročníky, přičemž s mnohými z nich je Eva především profesně v kontaktu stále.

Během studií Eva odjela původně na jednosemestrální stáž v rámci výměnného programu na univerzitu v Marburgu, kterou si však dobrovolně o další semestr prodloužila. Kromě cenných poznatků z muzikologie se Eva naučila především německý jazyk na výborné úrovni, který je pro její práci v hudební vědě naprosto zásadní. Později se zúčastnila i mnoha dalších stáží, kupříkladu na univerzitě v Mnichově, ale třeba i v Národní francouzské knihovně v Paříži či v Knihovně Kongresu ve Washingtonu.

Eva se dlouhodobě věnovala i vlastním projektům, kdy například založila spolek Omnimusa, jehož cílem je umělecky spoluvytvářet či podporovat vznik nových kvalitních hudebních uměleckých děl a propojování hudby s jinými uměleckými žánry. Byť je aktuálně pracovně vytížena natolik, že již nemá bohužel dostatek času, který by těmto či podobným aktivitám mohla věnovat, přesto se cítí spokojena a neměnila by. Velmi si váží toho, že může pracovat v oblasti hudby, ke které inklinovala odjakživa a která ji skutečně baví. A to je přesně i to, co by Eva vzkázala všem uchazečům o studium na FF: „Ať si skutečně vyberou obor, který je baví. Vždyť je přeci zbytečné ztrácet čas a následně podléhat frustraci pramenící pouze ze špatného výběru…“