Začíná 61. ročník Letní školy slovanských studií. Na Filozofickou fakultu míří studenti z Ghany i Kolumbie

Od 28. července do 25. srpna 2017 bude na Filozofické fakultě UK probíhat již tradiční Letní škola slovanských studií pořádaná Ústavem bohemistických studií FF UK. Na téměř sto padesát zájemců o češtinu z celého světa čeká čtyřtýdenní kurz jazyka, literatury a historie, ale i zážitkové workshopy či soutěž o nejlepší český chlebíček.

Nejen Staré Město pražské, ale především pověst Univerzity Karlovy jako jedné z nejstarších evropských univerzit přitahuje již více než 60 let studenty, odborníky, ale i laiky se zájmem o českou kulturu. Nejstarší česká letní škola tak láká stále více účastníků ze všech kontinentů. „Zaznamenáváme vzrůstající zájem cizinců z  celého světa. Letošní LŠ se zúčastní 145 studentů z 38 zemí světa. Přivítáme studenty z Ghany, Kolumbie, Mexika i Taiwanu. Nejmladšímu účastníkovi je 18 a nejstaršímu 81 let,“ říká ředitelka LŠSS Svatava Škodová.

Semináře, přednášky a workshopy letní školy již tradičně vedou přední odborníci Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky, například české dějiny přednáší právní historik prof. Jan Kuklík a české městské legendy a konspirační teorie vyučuje etnolog Petr Janeček. Samotná jazyková výuka češtiny je pak rozčleněna do čtyř základních stupňů podle pokročilosti a probíhá pět hodin denně.

Letní škola slovanských studií nabízí svým studentům možnost zažít českou kulturu na vlastní kůži. Od výletů na hrady a zámky, setkání se zajímavými českými osobnostmi a filmové projekce po společné zpívání českých písní. „Letošní ročník přinese řadu inovací,“ říká Svatava Škodová. „Kromě jazykových kurzů, přednášek a volitelných seminářů jsme se rozhodli pro zájemce zařadit i volitelné workshopy a další neformální aktivity. Například na divadelním workshopu budeme účastníky učit improvizovat v češtině, během filmových dílen vytvoří vlastní animovaný film a dokument zachycující jejich vlastní vnímání Česka. To, jak lidé z celého světa vidí Prahu a její obyvatele, je zároveň nesmírně zajímavé i pro nás samotné. Nastavují nám zrcadlo,“ dodává.

Nově se v programu objeví i stále populárnější urban walks neboli tematické procházky městem. „Chceme účastníkům ukázat i jinou Prahu než tu turistickou,“ vysvětluje Škodová. „Naši odborníci je provedou Prahou avantgardní, literární či mytologickou. Seznámí je se starými legendami a pověstmi, ale i současným urbanistickým a industriální vývojem Prahy,“ doplňuje.

Oficiální zahájení LŠSS proběhne v sobotu 29. července od 9.30 hod. ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1), výuka samotná pak začíná v pondělí 31. července.

Web:               http://lsss.ff.cuni.cz/
Facebook:      https://www.facebook.com/LSSSpraha/
Tisková zpráva

Kontaktní osoba pro média
Ina Píšová
tisková mluvčí Filozofické fakulty UK
ina.pisova@ff.cuni.cz
+ 420 777 739 951


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK