VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 30. 6. 2017 – Ústav řeckých a latinských studií

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav řeckých a latinských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – (odborný) asistent
Obor a zaměření: didaktika latiny (klasických jazyků)
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou

Požadavky:

 • PhD. (či ekvivalent) v oboru klasická filologie nebo v příbuzném oboru, případně perspektiva brzkého dokončení doktorského studia,
 • zkušenost s výukou latiny (případně i dalšího předmětu), ideálně na střední i vysoké škole,
 • publikační činnost, perspektiva odborného rozvoje v oboru didaktiky klasických jazyků (publikace, habilitace),
 • jeden cizí jazyk aktivně (včetně schopnosti v něm vyučovat), alespoň jeden další pasivně (jeden z nich musí být angličtina).

Předpokládaný nástup: 1. října 2017
Termín přihlášky: 31. července 2017

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • přehled praxe ve výuce,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.).

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

 

VŘ_Ústav řeckých a latinských studií

Rozhodnutí děkanky 1

Rozhodnutí děkanky 2