VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 17. 7. 2017 – Ústav etnologie

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na

Ústavu etnologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: sociální antropologie se zaměřením na etnografický terénní výzkum a antropologii Evropy
Úvazek: 1 (40 hodin týdně)

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru sociální antropologie/etnologie (titul Ph.D.),
 • zaměření na etnografický terénní výzkum a antropologii Evropy,
 • zkušenost s realizací vlastního (etnografického) terénního výzkumu,
 • zkušenost s výukou metodologie terénního výzkumu (min. 3 roky),
 • zkušenost s vedením výuky odborného předmětu v anglickém jazyce,
 • publikační činnost v oboru ve světovém jazyce; publikační činnost zaměřená na problematiku terénního výzkumu výhodou,
 • zkušenost s překladem (včetně publikace) odborných textů z anglického jazyka,
 • výhled na zahájení habilitačního řízení do 2 let.

Předpokládaný nástup: 1. října 2017
Termín podání přihlášky: 19. srpna 2017

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • přehled dosavadní praxe,
 • přehled vědecké, výzkumné, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str. A4).

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení k dalšímu kolu výběrového řízení (tj. k pohovoru nebo veřejné přednášce) pozvat všechny nebo (pouze) vybrané uchazeče.

VŘ_Ústav_etnologie

Rozhodnutí děkanky_etnologie_terenní výzkum