VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 14. 7. 2017 – Ústav Dálného východu

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav Dálného východu

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent
Obor a zaměření: japonská studia
Úvazek: 1 (40 hodin týdně)

Požadavky:

 • akademická hodnost Ph.D. v oboru japanologie/japonská studie, případně ekvivalent,
 • zkušenost s výukou na vysoké škole,
 • přiměřená akademická publikační činnost,
 • předpoklady pro organizační práci v akademické sféře.

Předpokládaný nástup: 1. října 2017
Termín přihlášky: 18. srpna 2017

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • seznam publikační činnosti,
 • představa o působení na vypisovaném místě,
 • projekt osobní vědecké činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání.

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

VŘ_Ústav Dálného východu

Rozhodnutí děkanky