VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 14. 7. 2017 – Katedra sociologie

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na pracovišti

Katedra sociologie

Název pracovní pozice: 1. akademický pracovník – lektor/ka
2. akademický pracovník – lektor/ka
Obor a zaměření: Metody sociálního výzkumu. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362).
Úvazek: 0,3-0,4 (na dobu určitou do 31. 5. 2019)

Požadavky:

 • Mgr. v oboru sociologie nebo oboru příbuzném,
 • prokázané aktivní zkušenosti s výukou metodologie sociologického výzkumu na VŠ,
 • prokázané zapojení do výzkumných projektů.

Předpokládaný nástup: 1. října 2017
Termín přihlášky: 17. srpna 2017

Náležitosti přihlášky:

 • přehled pedagogického působení v oblasti metodologie sociologického výzkumu,
 • přehled publikační činnosti za posledních 5 let,
 • seznam výzkumných projektů, jichž se uchazeč/ka aktivně účastnil/a v posledních 5 letech,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

Katedra sociologie si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z přihlášených uchazečů, případně přijmout více uchazečů s náležitě upravenými parametry obsazovaných míst.
Komise může podle vlastního uvážení k dalšímu kolu výběrového řízení (tj. k pohovoru nebo veřejné přednášce) pozvat všechny nebo (pouze) vybrané uchazeče.

VŘ-Katedra sociologie

1. Rozhodnutí z VŘ

2. Rozhodnutí z VŘ