Udělení čestné afiliace FF UK prof. Anthonymu Hardingovi

Na zasedání Vědecké rady FF UK 22. června 2017 obdržel významný britský prehistorik působící v mnoha evropských zemích prof. Anthony Harding diplom afiliovaného člena FF UK.

Anthony Harding absolvoval univerzitu v Cambridge v oborech archeologie a antropologie. V roce 1970, během svého doktorského studia, spolupracoval devět měsíců s prof. Janem Bouzkem z Ústavu pro klasickou archeologii v Praze. Poté, co získal doktorský titul Ph.D., zahájil svou odbornou profesi jako výzkumný asistent v Britském muzeu. Záhy byl však jmenován členem archeologického sboru na univerzitě v Durhamu, kde působil následujících 30 let. Během své dlouholeté kariéry na univerzitě se podílel na velkém množství archeologických projektů a napsal několik významných publikací, uznávaných odborníky po celém světě. V roce 1990 byl ustanoven profesorem. Později, v roce 2004, se přestěhoval do Exeteru, kde pracoval na univerzitě až do roku 2015. Akademický rok 2015/2016 strávil v Mnichově jako hostující profesor v Münchner Zentrum für Antike Welten.

Harding se přednostně zabývá archeologií doby bronzové v Evropě, avšak jeho široký rozsah specializace zahrnuje také období neolitu a doby železné, dále se věnuje archeologii válečnictví a archeologii soli v pravěku. Vedl množství archeologických výzkumů v řadě evropských zemí, kromě lokalit na britském území je třeba zmínit alespoň Velim v České republice, Sobiejuchy v Polsku, Băile Figa a Corneşti v Rumunsku. Stejně tak působil i v mnoha evropských muzeích, např. v bývalé Jugoslávii. Během aktivní kariéry sepsal vícero přelomových děl, ať už se jednalo o monografie, či články v odborných časopisech, jež významně ovlivnila směr evropské archeologie.

Anthony Harding působí v řadě odborných organizací, národních i mezinárodních. Mezi lety 2003 a 2009 byl prezidentem Evropské asociace archeologů. Také je dlouholetým členem mezinárodních komisí v Německu a v České republice, stejně jako v mnoha národních výborech ve Velké Británii. Ve Švýcarsku, Nizozemsku a Dánsku zasedá v komisi pro posuzování doktorských a habilitačních disertací. Až do nedávné doby byl předsedou správní rady jednoho z nejprestižnějších archeologických časopisu, Antiquity. Nadále pokračuje jako stálý člen poradního orgánu v redakční radě časopisů v Rumunsku, Španělsku a Itálii a jako šéfredaktor De Gruyter Open Archaeology. V průběhu několika posledních měsíců byl pozván jako hostující odborník na přednášky na univerzity v Německu, Rakousku, České republice a Itálii.

Harding byl zvolen čestným členem British Academy (Akademie Spojeného království pro humanitní a společenské vědy) a Society of Antiquaries of London.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK