Studenti nederlandistiky dosáhli v uplynulém semestru několika významných úspěchů

Studenti magisterského oboru Nizozemský jazyk a literatura byli úspěšní v mezinárodních soutěžích a v překladatelské Soutěži Jiřího Levého.

Anna Krýsová se stala absolutní vítězkou Mezinárodního studentského diktátu v nizozemštině, přičemž daleko za sebou nechala více než 100 studentů nederlandistiky z 16 univerzit v 10 zemích. Odměnou jí byl nejen výkladový slovník Van Dale, ale rovněž několikadenní pobyt na Univerzitě ve Vratislavi, kde během mezinárodní nederlandistické konference mohla navazovat kontakty pro své plánované doktorské studium.

Na této konferenci byli rovněž oceněni autoři nejlepších studentských prací v regionu střední a východní Evropy, mj. absolventka nederlandistiky na FF UK Eva Ungermannová za nejlepší diplomovou práci roku 2015 Osvojování členu českými studenty nizozemštiny napsanou pod vedením prof. Jana Pekeldera.

V neposlední řadě zabodovala pražská nederlandistika i v rámci literárního překladu: po mnoha letech se mezi vítěznými překlady v Soutěži Jiřího Levého objevil překlad nizozemské prózy. Jeho autorem je Lukáš Vítek a jedná se o ukázku z již klasického, dosud nepřeloženého románu Maartena ‚t Harta Hejno kolih.

Anna Krýsová (zcela vpravo) při převzetí výhry, kterou předává Peter Keulers, zástupce nizozemského velvyslance v Praze (vlevo) za asistence dvou spolupracovnic z nizozemského velvyslanectví

Anna Krýsová (zcela vpravo) při převzetí výhry, kterou předává Peter Keulers, zástupce nizozemského velvyslance v Praze (vlevo) za asistence dvou spolupracovnic z nizozemského velvyslanectví

Eva Ungermannová s vedoucím práce prof. Pekelderem

Eva Ungermannová s vedoucím práce prof. Pekelderem


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK