Dětský koutek do odvolání mimo provoz

Vzhledem k nutnosti nápravy škod vzniklých v důsledku samovolné havárie elektroinstalace je dětský koutek do odvolání mimo provoz. Děkujeme za pochopení.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK