Cenu Kateřiny Krausové za rok 2016 získala Monika Norocká

22. června 2017 se na Ústavu románských studií FF UK již po třiadvacáté udělovala Cena Kateřiny Krausové, která je určena pro nejlepší diplomovou práci obhájenou na oboru hispanistika v předešlém roce. Nejde však jen o samotné ocenění, ale také o setkání s rodinou Krausových, která před lety cenu zřídila jako památku na Kateřinu Krausovou, která na FF UK absolvovala v roce 1981 studium španělštiny–francouzštiny a roku 1985 emigrovala do USA, kde pět let poté po těžké nemoci zemřela.

Jak letos připomněli Eliška Krausová a Ivan Kraus, měla by být cena rovněž připomínkou toho, že studium ve svobodě, možnost zvolit, čím se bude člověk zabývat, jak bude myslet, nejsou samozřejmostí.

Cenu za rok 2016 získala Monika Norocká, která se v diplomové práci Paralelismo entre la poética de Juan Rulfo y María Luisa Bombal (Paralely v poetice Juana Rulfa a Maríi Luisy Bombsl) věnovala souvislostem mezi životem a tvorbou mexického autora Juana Rulfa a chilské spisovatelky Maríi Luisy Bombal. Porota ocenila stylistickou a jazykovou vyzrálost textu a autorčin cit pro literárnost studovaných děl; rovněž vyzdvihla pokoru a zároveň hluboké znalosti, s nimiž Monika Norocká přistupovala k tématu.

Význam Ceny Kateřiny Krausové roste, nejen pro stále delší tradici jejího udělování, ale především pro symbolické hodnoty s ní spojené: její jméno nám připomíná pohnutou minulost naší země i to, že jí rodina Krausova uděluje prostě proto, že chce, a že tím vyzdvihuje hodnotu toho, co nelze okamžitě spočítat či zpeněžit.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK