Tibetský knižní dar Knihovně FF UK

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byla v roce 2014 obdarována rozsáhlou sbírkou anglicky psané orientalistické literatury – téměř tři tisíce knih z oblasti tibetského buddhismu, ale též džinismu, hinduismu a indických náboženství vůbec najde své čtenáře především mezi religionisty a tibetanisty, pro něž darované knihy představují důležité prameny ke studiu, stěžejní primární a sekundární texty, přičemž v několika případech se jedná o velmi vzácné, dnes již nedostupné exempláře. Řada titulů má rovněž potenciál oslovit širokou čtenářskou obec.

panKnihy během svého života ve Vancouveru shromáždil lékař Jiří Tilšer, který do Kanady emigroval v roce 1948 a s výjimkou četných pobytů v indických buddhistických klášterech zde prožil následujících šedesát šest let. V roce 2014 se navrátil zpět do Prahy, kde následujícího roku ve věku osmdesáti devíti let skonal. Jeho popel byl podle jeho přání vysypán do rodné řeky Malše.

Značná část daru byla v souladu s přáním dr. Tilšera a s ohledem na odborné zaměření jednotlivých titulů umístěna v dílčích knihovnách Filozofické fakulty UK (Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky, Knihovna Semináře mongolistiky a tibetanistiky, Knihovna Jana Palacha), dále v Orientálním ústavu AV ČR a v Národní knihovně ČR.

Rádi bychom jménem všech obdarovaných knihoven vyjádřili panu Jiřímu Tilšerovi hluboký dík. Jeho dar představuje podstatné obohacení výše zmíněných knihovních fondů, rozšíření možností studia a bádání několika vědních oborů a zpřístupnění východní moudrosti široké veřejnosti.

autorka: Klára Choulíková, Knihovna ÚFaR FF UK

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK