Prohlášení Filozofické fakulty UK k obsazení objektu v Senovážné ulici

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy považuje násilné vniknutí do objektu v Senovážné ulici za nepřijatelné. Společný projekt FF UK a Magistrátu hl. m. Prahy Kampus Hybernská, který se rozbíhá v sousedním objektu, jasně ukazuje, že na straně města je aktivní a jasně deklarovaná ochota problém prázdných objektů v majetku města řešit. Je ovsem přirozené, že majitel objektu, má-li jej nabídnout libovolnému aktéru k využití, musí trvat na kvalitním projektu, který je prokazatelně přínosný, udržitelný a transparentní, a tím pádem i na důvěryhodném partneru. Ani občanská angažovanost, ani pomoc uprchlíkům, ani chvályhodná snaha upozorňovat na společenské problémy nikoho neopravňují k porušování základních principů demokratické společnosti. Libovolný aktér má možnost nabídnout majiteli budovy projekt na její oživení a majitel má stejně tak nezadatelné právo tento návrh přijmout, nebo odmítnout. Ale obsazení budovy nelze považovat za program, a už vůbec ne za způsob komunikace, ledaže za vydírání a hrozbu.

doc. Mirjam Friedová

děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

tisková zpráva

Kontaktní osoba pro média:

Jan Bičovský

proděkan FF UK pro přijímací řízení a vnější vztahy

jan.bicovsky@ff.cuni.cz

+ 420 777 739 951


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK