Proběhne mezinárodní sympózium a výstava k 500. výročí vydání Skorinovy pražské Bible

Velvyslanectví Litevské republiky a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zvou na vernisáž výstavy a mezinárodní sympózium František Skorina a Praha, které se uskuteční dne 15. 6. 2017 v prostorách Klementina.

Dr. František Skorina (Franciscus quondam domini Luce Scorina de Poloczko, Францiшак Скарына, Франциск Скорина) před 500 lety v Praze začal vydávat vlastní adaptaci Písma svatého v církevněslovanském znění – tzv. Bibli ruskou. Po pěti letech roku 1522 ve Vilniusu vydal Malou cestovní knížku, roku 1525 další paleotyp dnes známý pod názvem Apoštol. V letech 1535–1539 působil jako první královský zahradník na pražském dvoře Ferdinanda I. Na základě koncepčního návrhu F. Skoriny vznikla Královská zahrada Pražského hradu.

Plakát B1Bible vydaná v Praze v letech 1517–1520 je první a nejstarší publikací Starého zákona v církevní slovanštině. V předmluvách k jednotlivým biblickým knihám Skorina ve větší míře uplatnil ruténštinu – jazyk Ruténů, předků soudobých Bělorusů a Ukrajinců, který měl v prostoru Velkoknížectví litevského status spisovného jazyka. Texty předmluv jsou dodnes zajímavé humanistickými, etickými a edukačními aspiracemi. Z hlediska dějin knižní kultury jde o mimořádně významnou památku, kterou sdílejí Češi, Litevci, Bělorusové a Ukrajinci.

Výstava vznikla na základě kolektivní monografie Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500 / The Ruthenian Bible of Francysk Skaryna turns 500 (Vilnius 2017). Doprovodné texty výstavy, ve stručnosti navazující na dílčí kapitoly knihy, vytvořili badatelé z Litvy, z Běloruska a z Čech. Českou adaptaci výstavy připravili I. Lemeškin (ÚSVS FF UK) a P. Voit (ÚISK FF UK), kteří pro zmíněnou kolektivní monografii vypracovali celkem tři kapitoly (včetně té stěžejní – o samotné ruténské Bibli). Na řešení mezinárodního vědeckého projektu – v režii Knihovny Vrublevských Litevské akademie věd – participovali: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Centrální vědecká knihovna J. Kolasa – Národní akademie věd Běloruska; Národní muzeum – Palác litevských velkoknížat; Knihovna Vilniuské univerzity.

Výstavu pořádají Knihovna Vrublevských Litevské akademie věd a Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna. Její součástí je výběr skorinian z fondu Slovanské knihovny NK ČR a pětidílný cyklus akvarelů Францискъ Скорин (2017) z dílny pražského malíře Eugenа Ivanova. Srdečně zveme na vernisáž a mezinárodní sympózium, jehož součástí bude prezentace knih, na jejichž vzniku se spolupodíleli zástupci FF UK.

Související akce (viz program):

Slavnostní položení květin u pamětní desky Františka Skoriny v areálu Klementina | 15. června, 15:15, Klementinum

Vernisáž výstavy Běloruská grafika / současnost a tradice | 15. června, 15:30, Galerie Klementinum, vchod B2

Slavnostní položení květin na místě tisku Bible ruské | 15. června, 16:00, Staroměstské náměstí, Mikulášská ul. 22/8, Praha 1

Vernisáž výstavy František Skorina a Praha (k 500. výročí vydání Skorinovy pražské Bible) | 15. června, 16:30, Klementinum, výstavní chodba, přízemí, vchod A

pozvánka (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK