Letní semestr Dětské univerzity FF UK byl slavnostně zakončen

Osmý semestr Dětské univerzity Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (DUNI FF UK) byl zakončen 15. června 2017. Slavnostního setkání se zúčastnilo 24 dětí, z nichž 18 mělo za účast na pěti a více kurzech nárok na diplom z rukou paní děkanky.

V letním semestru 2016/2017 bylo pro děti připraveno šest kurzů pro mladší a šest pro starší školáky. Dětskou univerzitu FF UK během letního semestru navštěvovalo přes šedesát dětí.

Děti se v kurzech například dozvěděly, jak žili a co jedli staří Řekové, natočily video podle vlastního scénáře na YouTube, vyzkoušely si nejstarší způsob drcení obilí a pečení pšeničných placek nebo se naučily několik základních znaků z českého znakového jazyka.

Nabídka kurzů na zimní semestr 2017/2018 bude zveřejněna v průběhu října. Zájemci o další informace o projektu podrobnosti najdou na webu Dětské univerzity FF UK, případně mohou napsat na e-mail detskauniverzita@ff.cuni.cz.

V letním semestru 2016/2017 proběhly následující kurzy:

Z Olympu na olympiádu: starověké Řecko | doc. Peter Pavúk, dr. Kamila Remišová-Věšínová

Cesta do hlubin učitelovy duše | Mgr. Markéta Pelzová, Mgr. Michaela Chocholoušová

Nakoukni Youtube pod pokličku… | dr. Radka Římanová a studenti

Odkud se berou slova | doc. Jiří Rejzek

Letem světem archeologie (pro obě věkové kategorie) | doc. Miroslav Popelka další členové Ústavu pro archeologii FF UK

Staroegyptské příběhy o stvoření (pro obě věkové kategorie) | Mgr. Marie Peterková Hlouchová

Průkopníci českého filmu | dr. Tereza Czesany Dvořáková (FF UK), MgA. Jiří Forejt (Free Cinema o.p.s. / FAMU)

Komu a jak pomáhá sociální práce? | dr. Petr Vojtíšek

Pověz mi to rukama | dr. Andrea Hudáková a studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK

Filmová groteska | Tereza Czesany Dvořáková (FF UK), MgA. Jiří Forejt (Free Cinema o.p.s. / FAMU)

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK