Letní semestr Dětské univerzity FF UK byl slavnostně zakončen

20170615IMG_1265

Osmý semestr Dětské univerzity Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (DUNI FF UK) byl zakončen 15. června 2017. Slavnostního setkání se zúčastnilo 24 dětí, z nichž 18 mělo za účast na pěti a více kurzech nárok na diplom z rukou paní děkanky.

V letním semestru 2016/2017 bylo pro děti připraveno šest kurzů pro mladší a šest pro starší školáky. Dětskou univerzitu FF UK během letního semestru navštěvovalo přes šedesát dětí.

Děti se v kurzech například dozvěděly, jak žili a co jedli staří Řekové, natočily video podle vlastního scénáře na YouTube, vyzkoušely si nejstarší způsob drcení obilí a pečení pšeničných placek nebo se naučily několik základních znaků z českého znakového jazyka.

Nabídka kurzů na zimní semestr 2017/2018 bude zveřejněna v průběhu října. Zájemci o další informace o projektu podrobnosti najdou na webu Dětské univerzity FF UK, případně mohou napsat na e-mail detskauniverzita@ff.cuni.cz.

V letním semestru 2016/2017 proběhly následující kurzy:

Z Olympu na olympiádu: starověké Řecko | doc. Peter Pavúk, dr. Kamila Remišová-Věšínová

Cesta do hlubin učitelovy duše | Mgr. Markéta Pelzová, Mgr. Michaela Chocholoušová

Nakoukni Youtube pod pokličku… | dr. Radka Římanová a studenti

Odkud se berou slova | doc. Jiří Rejzek

Letem světem archeologie (pro obě věkové kategorie) | doc. Miroslav Popelka další členové Ústavu pro archeologii FF UK

Staroegyptské příběhy o stvoření (pro obě věkové kategorie) | Mgr. Marie Peterková Hlouchová

Průkopníci českého filmu | dr. Tereza Czesany Dvořáková (FF UK), MgA. Jiří Forejt (Free Cinema o.p.s. / FAMU)

Komu a jak pomáhá sociální práce? | dr. Petr Vojtíšek

Pověz mi to rukama | dr. Andrea Hudáková a studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK

Filmová groteska | Tereza Czesany Dvořáková (FF UK), MgA. Jiří Forejt (Free Cinema o.p.s. / FAMU)

foto: archiv FF UK