Letní etapa rekonstrukce hlavní budovy FF UK přinese revitalizaci dvora a přístřešek na kola

Generální rekonstrukce hlavní budovy fakulty bude probíhat etapovitě do roku 2019. Hlavní práce jsou směřovány na léto. Letos bude např. postaven nový prosklený výtah jako návrat k dobové koncepci dle původních plánů ze 30. let.

Výtah, který pojme 13 osob, nově umožní propojení knihovny na úrovni 2. podzemního podlaží a dvora na úrovni 1. podzemního podlaží a opět všechna podlaží až do čtvrtého patra. Vedle výtahu bude na dvoře postaveno nové schodiště a stojan na jízdní kola s přístřeškem.

Při výkopových pracích byly na dně výtahu objeveny základy původního domu. Hradební zeď, která pod dnešní budovou FF UK probíhala, objevena nebyla; více o hradební zdi, jejíž základy byly nalezeny v sousedním domě Na Kocandě, v reportáži České televize Archeologové našli v Praze středověkou bránu. Skrýval ji dům Na Kocandě [ceskatelevize.cz, 9. června 2017].

Základní informace o probíhajících rekonstrukčních pracích jsou k dispozici na webových stránkách.

Dvůr a výtah

Původní skleněná výtahová šachta ze 30. let

Původní skleněná výtahová šachta ze 30. let

Vizualizace nové výtahové šachty, návrh G.L.ARCHITEKTI, s.r.o.

Vizualizace nové výtahové šachty, návrh G.L.ARCHITEKTI, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasáda

výběr z projektové dokumentace, návrh FARA, s.r.o.: KaprovaValentinská


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK