Kateřina Svatoňová získala Cenu F. X. Šaldy

Ve čtvrtek 29. června 2017 byly slavnostně předány Cena F. X. Šaldy za českou uměleckou kritiku a Cena Otokara Fischera pro německé bohemistky a bohemisty. Autoři oceněných knih Kateřina Svatoňová a Tilman Kasten přestavili své práce ve středu 28. června v pražském Goethe-Institutu. Cena Otokara Fischera byla udělena poprvé symbolicky v roce 150. výročí narození a 80. výročí smrti F. X. Šaldy.

Po jedenadvacáté byla ve čtvrtek 29. června 2017 udělena Cena F. X. Šaldy za mimořádný publikační výkon v oblasti české umělecké kritiky. Porota Ceny F. X. Šaldy ve složení Petra Ježková (divadelní historie a kritika), Matěj Kratochvíl (hudební historie a kritika), Zdenka Kalnická (filosofie), Martina Mašínová (literatura a nakladatelská praxe), Jana Pelouchová (hostitelské Museum Kampa), Miloslav Topinka (básník a esejista) a Tomáš Winter (výtvarná kritika a kunsthistorie) se rozhodla udělit Cenu F. X. Šaldy Kateřině Svatoňové za knihu Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (Praha: Filozofická fakulta UK, Národní filmový archiv, Master Film, 2016).

Spolu s Cenou F. X. Šaldy bude poprvé slavnostně předána rovněž Cena Otokara Fischera pro německé bohemistky a bohemisty, která klade obdobný důraz na „pronikavost pohledu, dar hodnotící, schopnost vidět a položit problém, přetavování imaginace, povyšování a zpředmětňování nálady“ (O. Fischer, Na rozhraní, 1914). Je určena výjimečným počinům v německy psané bohemistice, zahrnuje širokou oblast české literární historie, jazykovědy, dějin umění, architektury, divadla, hudby či filmu. Zvláštní pozornost je věnována pracím germanobohemistickým, zkoumajícím vztahy mezi českou a německou kulturou v prostoru českých zemí.

Neznámou kapitolu z dějin česko-německého literárního transferu představuje i kniha Tilmana Kastena o valdštejnských románech Alfreda Döblina a Jaroslava Durycha, kterou pod názvem Historismuskritik versus Heilsgeschichte–Die Wallenstein-Romane von Alfred Döblin und Jaroslav Durych vydalo v roce 2016 nakladatelství Böhlau. Knihu vybrala česko-německá porota Ceny Otokara Fischera tvořená zástupci německých univerzitních bohemistik (Irina Wutsdorff, Alfrun Kliems, Marek Nekula, Martina Winkler) a zástupci pořádajícího Institutu pro studium literatury (Libuše Heczková, Eva Jelínková, Petr Málek, Václav Petrbok).

Cena F. X. Šaldy na Facebooku

Cena Otokara Fischera

Tisková zpráva

Kontakt pro média

Libuše Heczková

602 242 314

libuse.heczkova@ipsl.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK