VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 22. 5. 2017 – Ústav informačních studií a knihovnictví

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav informačních studií a knihovnictví

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent
Obor a zaměření: mediální a knižní kultura, čtenářství
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Požadavky:

 • absolvent doktorského studia oboru informační věda, mediální a komunikační studia, sociologie kultury nebo obdobného zaměření;
 • odborné zaměření na komunikační a mediální studia, mediální a knižní kulturu, čtenářství;
 • znalost angličtiny minimálně na úrovni zkoušky B2+, schopnost psaní odborného textu (doložit publikačním výstupem) a vedení přednášky v anglickém jazyce (doložit v životopisu příkladem přednáškové činnosti);
 • učitelská nebo lektorská praxe vítána;
 • zahraniční studijní či výuková zkušenost vítána.

Předpokládaný nástup: 1. září 2017
Termín přihlášky: 22. června 2017

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.).

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

VŘ_Ústav informačních studií a knihovnictví

Rozhodnutí o úspěchu ve VŘ